FORMANDSBERETNING – året 2018

Dette år er lidt speciel i forhold til de andre, da vi kan marker foreningens 25. sæson og der er sket meget siden den stiftende generalforsamling 14/9 -1993. Vi er gået fra 2 børnehold med 67 gymnaster til 20 hold med 415 gymnaster som dækker børn, voksende og konkurrence hold i GrandPrix og TeamGym.

Selv om der er sket forandringer igennem tiden, skift af navn fra Munkebjerg Gym og Hop til Munkebjerg Gymnastikforening, fra rytmisk gymnastik med klaverledsagelse til gymnastiske udfordringer med bred musiksmag – så er grundtanken i foreningen stadig den samme. At vi gerne vil tilbyde så mange som muligt at dyrke gymnastik på det niveau som man nu gerne vil om det så er for sjovt, motionsniveau eller konkurrence, så prøver vi at favne alle. Hvilket hænge godt i tråde med DGI og DIF’s vision 25-50-75, som siger at I år 2025 skal 50 procent af danskerne være medlem af en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive. Så jo flere vi kan tilbyde noget, tættere kommer man på målet.

Starten på sæsonen 18/19 havde en lidt kaotisk start på nogle enkelte hold. Nogle af vores trænerer havde forladt os pga. af studier, og det lykkedes os ikke at finde nye i tid. Med hårdt arbejde lykkedes det næsten af få alle hold på plads med lidt forsinkelse, dog måtte vi lukke drengespring 9-13 år. Efter et par sæsoner uden at have haft et GP Micro og Senior hold, lykkedes det i 2018 at starte disse op og nu er MGF repræsenteret på alle trin i GP igen.

Som altid så er nogle af vores hold så populære, at vi her måtte sige nej til rigtigt mange, da vi som i tidligere år ikke har kunne få flere tider i vores egen hal og sal. Vi prøvede at ændre lidt ved start/slut tidspunkterne for nogle af de tider vi har, for at kunne lave justeringer på nogle hold. Dette gav lidt udfordringer med nogle af de andre bruger af hallen – for næste sæson har vi valgt at bibeholde hvad vi har, så lad os se hvad der sker…..

I forhold til vores kamp om at få mere tid i Odense Idrætshal, skal det nævnes at lidt er der rykket men ikke meget. De udmeldinger som kom fra den nytiltrådte chef virkede lovende, men her efter 1,5 år er der ikke sket de store ting. Vi må nok bare erkende at virkeligheden har ramt ham og der var meget mere at se til end først antaget. Men det skal ikke stoppe os fra at kæmpe for flere tider i fremtiden, da vi er den eneste forening i Odense pt. som har TeamGym for drenge lige fra U8 til Junior.

Et punkt som der ikke er sket så meget ved, men som stadig vil være den ultimative drøm at få lavet, er renoveringen af Munkebjerghallen. Det som er blevet gjort er, at vi har fået lavet nogle grov-tegninger over, hvordan hallen ville se ud hvis vi får løftet taget. Samt hvilken indvirkninger dette ville have for omgivelserne i forhold til sol, og som det ser ud så ville det ikke berør nogen af de omkringliggende huse. Da vi for at komme videre skal have ændret den gældende lokalplan for skolen, som sætter en begrænsning for højden af hallen, ligger der et stykke politisk arbejde som skal gøres, og her prøve vi at snakke med forskellige som har viden om, hvordan vi kan gribe dette an. Der er behov for disse faciliteter i Odense og vi kan se at rundt om i landet kommer der nye springcenter hele tiden – Vi håber det nok skal lykkes med tiden.

Som det blev sagt sidste år – kan vi kun sige det igen: Vores børnehold er meget populære, så dette viser vi har et godt ry i området i forhold til dette. Dette kan vi kun takke vores trænerer for som gør et stort stykke
arbejde, hver gang de møder op. Men dette kræver også at de udviklere sig og derfor sender vi dem også på kursus med glæde, da ny inspiration til vores trænerer er vigtigt for hele tiden at kunne udfordre vores gymnaster.

Som tiderne skifter har vi også mærket at den traditionelle deltagelse i Gymnasters dag er under forandring, hvilket betyder at vi ikke har så mange hold der deltager mere. Derimod så deltager en del af vores hold i andre lokalopvisninger, hvor de høster stor ros.

Et af de hold som deltager er vores rytmiske gymnastikhold, Munkebjerg Øvede Piger +20 (MØP) i forskellige opvisninger rundt omkring på Fyn. De repræsenter foreningen rigtigt flot, og der er altid kamp om pladserne på holdet ved sæsonstart.

Den første søndag i december afholdt vi juletræsfest for de af vores medlemmer som er under skolealderen, dette er som altid godt besøgt. Det blev en festlig dag med pyntet juletræ, sang og dans.

Som tidligere nævnt så lykkedes det i 2018 at starte et Grand Prix Micro og Senior hold op. Vi er super glade for at vi nu har fødekæden hel og håber at kunne fastholde gymnasterne til at forsætte op på de ældre hold, så det tegner lyst for fremtiden. Vores Senior piger består i store træk af tidligere gymnaster fra vores foreningen, som gerne vil ud og vise hvad de kan. Vi kan også godt mærke der sker nogle ændringer i forhold til hvilken retninger Grand Prix går, da vores hold også er begyndt at deltage i Æstetisk gymnastik konkurrencer – Og vores hold gør det rigtigt godt. De sluttede sæson 17/18 af med nogle rigtig fine placeringer både ved de FM i Grand Prix, hvor der var medaljer til alle hold. Og til DM blev det til en flot 3 plads til Team Calida og Team Alva og Elva klaret sig også fint, selv om det ikke blev til medaljer her.

Igen i år er vores springhold, noget som man kan lokke mange til og det gælder både piger og drenge. I forhold til drenge er der ikke rigtigt nogle klubber her i Odense, som har dette tilbud og det er noget som drenge gerne vil. I starten af sæson fik vi muligheden for at tilbyd skolens drenge, muligheden for at prøve en alternativ gymnastiktime. Dette skete i samarbejde med DGI og Projektet 1000 drenge på 5 dage, som var et pilotprojekt der skulle vise gymnastikken fra en anden side. At dømme ud fra den feedback som drengene gav, så var dette mega fedt. Nu skal vi med DGI finde ud af, hvordan man kommer videre herfra.

Vores TeamGym hold gør det rigtigt godt, når de er i konkurrence. De gør det så godt at vores Micro hold blev Danmarks Mester 2018, i en meget tæt konkurrence – kun 0.167 point foran nummer 2. De andre hold fik også nogle flotte placeringer ved forbundsmesterskaberne og ved de regionale mesterskaber blev det også til flotte placeringer, som betød medaljer til både Micro (nr. 2), Mini (nr. 1) og Junior (nr. 2). Desuden har vores U8 Talent drenge deltaget i lokale konkurrencer, hvor de ligeledes opnåede flotte resultater.

En af de store opgaver som der blev brugt meget tid på sidste år var at få sat en webshop op, hvor der kan købes gymnastiktøj m.m. både med og uden logo. Dette arbejde nåede sit højdepunkt da vi i november måned kunne starte op, og der har siden været godt gang i den.
Noget andet bestyrelsen har påbegyndt er at lave en strategiplan for, hvordan vi kan udvikle forening i fremtiden. Dette ses både i forholdt til DGI’s målsætning 25-50-75, og de ændringer som sker i hvordan man bruger sin tid nu om dage. Dette er noget som kun lige er påbegyndt og vil fylde meget i det som bestyrelsen skal arbejde med det næste års tid.

Vores samarbejde med Munkebjergskolen køre rigtigt godt, hvor vi kan snakke om de ting som der måtte være i hverdagen. Dette har også betydet at SFO-lederen henvendte sig og spurgte om vi kunne hjælpe med at lave noget gymnastikundervisning for dem. Hvilket blev sat hurtigt op i samarbejde med nogle af vores trænerer. Det er en af de ting vi kan med vores trænerstab og vi fik stor ros for vores hurtige respons og udførelse.

Efter 5 år som kasserer og administrator på Conventus i MGF har Tina valgt at stoppe. Hun har gjort et godt stykke arbejde i gennem tiden som vi takker hende for. Vi sætter pris på at hun i foråret 2019 stadig vil stå til rådighed for eventuelle spørgsmål.

Vores traditionsrige forårsopvisning er et stort tilløbsstykke, hvor vi får fyldt Munkebjerghallen godt op, så vi næsten ikke kan være der. Udover mange dejlige gymnaster på gulvet – så er forældre, bedsteforældre, venner og familie umanerlige gode til at bakke op om dette arrangement. Da vi er i gang med vores 25 sæson, så glæder vi os utroligt meget til den 25. opvisning som er i fuldgang med at blive planlagt. Den bliver afslutningen på vores 25 års jubilæumssæson og for at gøre det anderledes så flytter vi opvisningen til Odense Idrætshal. Samtidig har vi indbudt gæstehold til at komme til vores jubilæum, som vi glæder os rigtigt meget til.

Vi håber at se jer alle sammen til vores jubilæumsopvisning 6. april 2019. – invitation er på vej!

TAK til medlemmer, pårørende, trænerer, hjælpetrænere og hjælpere, samt skolens ledelse og tekniske servicemedarbejdere. Sidst, men ikke mindst til hele den energiske bestyrelse for et godt 2018.

Munkebjerg Gymnastikforening
Niels Peter Knudsen Formand

Formandsberetning – året 2017

Formandsberetning – året 2016

Formandsberetning – året 2015

Formandsberetning – året 2014