Logo

Ved forårsopvisningen den 29. marts 2014 fik vi certifikatet ”Kvalitet i børnegymnastikken”.

Foreningen fik det, da en stor del af vores trænere i løbet af sæsonen 2013/2014 har gennemgået et træningsforløb, der skal være med til at sikre kvaliteten i børnegymnastikken.

KvalitetBørnegymnastikken-1 KvalitetBørnegymnastikken-2

 

GymDanmark skriver følgende om “Kvalitet i børnegymnastikken”:

At undervise i børnegymnastik er en stor mundfuld.

Man skal som træner både skabe ro og orden i gymnastiksalen og levere god og motorisk udviklende undervisning. Det kræver viden og værktøjer at få kvalitet i træningen.

Kvalitet i børnegymnastikken er værktøjet til alle trænere og hjælpetrænere, der arbejder med børn i alderen 3-10 år.

Som træner/hjælpetræner får man: – baggrundsviden om børns motoriske udvikling – indsigt i de pædagogiske aspekter ved at arbejde med børn – inspiration til hvordan man fylder trænerrollen ud – inspiration til hvordan man fastholder sine hjælpetrænere – praktisk indføring i konkrete øvelser – indføring i en succesfuld trænings- og undervisningsmetode – et træningshæfte med øvelser og videoklip – tilknyttet en forbundsinstruktør, som man kan spørge til råds – vejledning og feedback på sin undervisning Samarbejdspartnere

Kvalitet i børnegymnastikken er udviklet i samarbejde med Martin Damgaard, mangeårig børne- og springgymnastikinstruktør fra Ringsted IF. Martin har gennem årene udviklet sine egne træningsmetoder, som i bund og grund tager udgangspunkt i børns naturlige glæde ved at bevæge sig.

Træningsmetoden

Kvalitet i træningen er et spørgsmål om at hjælpe alle børn videre i deres motoriske udvikling. Det gør man bedst ved at møde børnene på deres egne præmisser.

Træningsmetoden bygger derfor på velkendte bevægelser fra børnenes egne lege. Der skal være et højt aktivitetsniveau i træningen. Det er hverken sjovt eller motorisk udviklende at stå i kø.

At hjælpe børn videre i deres motoriske udvikling er et spørgsmål om at kunne se, hvor det enkelte barn er motorisk.

Med udgangspunkt i hvert enkelt barns motoriske kunnen skal man give barnet passende og mange udfordringer, så udvikles deres motorik optimalt. Træningen skal tilrettelægges, så hver øvelses korrekte teknik falder på plads for det enkelte barn. Børnene selv opfatter træningen som sjov og spændende leg.

Øvelserne er hentet fra springgymnastikkens basis, fordi der i forøvelserne til håndstand, vejrmølle, araberspring, flik-flak, salto og skruebevægelser er alle de grovmotoriske udfordringer, som man kan ønske sig. Og så gør det jo heller ikke noget at aktiviteterne er gymnastisk udviklende.