Hvis du er frivillig i Munkebjerg Gymnastikforening og har haft udlæg, der skal betales af foreningen, skal du sende en mail til annette@munkebjerggymnastikforening.dk indeholdende formål, kontonummer samt vedhæftet kvitteringer for udlæg.

Kørselsgodtgørelse:

  • Foreningen dækker transport til og fra kurser og seminarer samt møder i DGI- eller GymDanmark-regi for trænere og hjælpetrænere.
  • Foreningen dækker transport i egen bil for trænere og hjælpetrænere til og fra konkurrencer – max 1 bil pr. hold pr. konkurrence.
  • Kørslen dækkes med 3,73 kr. pr. kilometer forudsat at udgiften ikke er dækket af andre – f.eks. DGI eller GymDanmark.

Hvis du er frivillig i Munkebjerg Gymnastikforening og er berettiget til kørselsgodtgørelse i henhold til ovenstående kriterier, skal du udfylde, underskrive og sende nedenstående bilag til annette@munkebjerggymnastikforening.dk

BILAG TIL UDBETALING AF KØRSELSGODTGØRELSE

Ved årsskifte skal al afregning vedr. det forgangne år være gjort før den 10. januar – Udlæg tilhørende året før kan ikke godtgøres efter denne dag!